Suomeksi In English Eesti keel Lietuvos

Omavalvonta ja hygienia

Omavalvonta ja hygienia

Löydät sivuiltamme kattavan valikoiman helppokäyttöisiä testejä ja välineitä hygieniahallintaan sekä mikrobiologiseen ja kemialliseen omavalvontaan (HACCP), muun muassa mikrobiologisia pinta- ja laskeumamaljoja, spesifisiä mikrobitestejä ja ATP-mittareita sekä isoille ja pienille toimijoille. Tuotetiedon lisäksi löydät tuotteisiin liittyviä artikkeleita ja tutkimuksia.Tutkimuksia tuotteesta ja tuoteryhmästä

Efficacy and Downstream Compatibility of the Respiratory Sigma Collection Device
Suurin osa laboratoriossa tapahtuvista virheistä sattuu preanalyyttisessä vaiheessa, joka on prosessin työläin ja vähiten standardoitu osa. Näytteiden lukeminen ja tulosten tulkinta riippuvat suuresti alkuperäisen näytteen laadusta. Työssä verrattiin kahta johtavaa yskösnäytteiden keruujärjestelmää, SL™ (Copan ) ja uutta mukolyyttiä sisältävää Sigma SP™ (Medical Wire), näytteet viljeltiin sekä manuaalisesti että InoqulA-viljelyautomaatilla (BD). Medical Wiren Sigma SP™ muutti yskösnäytteet nestemäisiksi, jolloin homogeeninen suspensio oli helppo viljellä toistettavasti. Xpert® MTB/RIF -testiä (Cepheid) käytettäessä Copan SL:n™ havaittiin sisältävän inhibiittoreita, kun Medical Wiren Sigma SP™ antoi toistettavia tuloksia näytteistä, joita oli säilytetty huoneenlämmössä ja +4˚C:ssa. Xpert® MTB/RIF -testin lisäksi Sigma SP™ oli yhteensopiva FilmArray® (bioMerieux) kanssa, Päinvastoin kuin Copan SL™, Sigma SP™ on pH-neutraali.
Dutch Guideline on the Laboratory Detection of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
Metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus (MRSA) on nopeasti noussut maailmanlaajuiseksi sairaalaympäristöä, avoterveydenhoitoa ja karjataloutta koskevaksi ongelmaksi. MRSAn tehokas kontrollointi riippuu suuresti laboratoriomenetelmien riittävyydestä. Ohjeistus antaa suosituksia nykyisten diagnostiikkamenetelmien oikeaan käyttöön MRSAn toteamiseksi potilaista ja hoitohenkilökunnasta mahdollisimman tarkasti riittävän hyvissä ajoin. Se tähtää myös Alankomaissa MRSAn osoittamiseen käytettävien laboratoriomenetelmien standardoimiseen ja kehittämiseen.

TSB-liemi terästettynä 6,5%:lla natriumkloridia rikastaa MRSA:ta paremmin kuin matalampi suolapitoisuus ja nostaa kromogeenisten elatusaineiden herkkyyttä merkittävästi.

Molecular Detection of Enteric Viruses: Faecal Samples Versus Rectal Swabs
Akuutti gastroenteriitti on yksi yleisimmistä humaanitaudeista ja sillä on maailmanlaajuisesti korkea mortaliteetti. Molekyylimenetelmien kasvanut herkkyys tarkoittaa, että hyvinkin pieni määrä alkuperäistä näytettä voi riittää patogeenin toteamiseen. Tässä työssä tutkittiin Fecal Transwab® -näytteenotto/kuljetusputken (Medical Wire and Equipment) soveltuvuutta perinteisen ulostenäytteen sijaan virusperäisen gastroenteriitin diagnostiikassa.

Nestemäinen kuljetusputki ulostenäytteille helpottaa näytteen jatkokäsittelyä ja sen tutkimista molekyylibiologisilla menetelmillä.

Are you Using the Best ATP Hygiene Monitoring System?
Vertailu eri ATP-mittareiden tulosten luotettavuudesta.

Toimittajat

Lynd Products Limited

Toimittajan kotisivut

Katso tuotteet

Medical Wire & Equipment

Toimittajan kotisivut

Katso tuotteet

Technical Service Consultants Ltd

Toimittajan kotisivut

Katso tuotteet