Suomeksi In English Eesti keel

Omavalvonta ja hygienia

Löydät sivuiltamme kattavan valikoiman helppokäyttöisiä testejä ja välineitä hygieniahallintaan sekä mikrobiologiseen ja kemialliseen omavalvontaan (HACCP), muun muassa mikrobiologisia pinta- ja laskeumamaljoja, spesifisiä mikrobitestejä ja ATP-mittareita sekä isoille ja pienille toimijoille. Tuotetiedon lisäksi löydät tuotteisiin liittyviä artikkeleita ja tutkimuksia.Tutkimuksia tuotteesta ja tuoteryhmästä

Dutch Guideline on the Laboratory Detection of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
Metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus (MRSA) on nopeasti noussut maailmanlaajuiseksi sairaalaympäristöä, avoterveydenhoitoa ja karjataloutta koskevaksi ongelmaksi. MRSAn tehokas kontrollointi riippuu suuresti laboratoriomenetelmien riittävyydestä. Ohjeistus antaa suosituksia nykyisten diagnostiikkamenetelmien oikeaan käyttöön MRSAn toteamiseksi potilaista ja hoitohenkilökunnasta mahdollisimman tarkasti riittävän hyvissä ajoin. Se tähtää myös Alankomaissa MRSAn osoittamiseen käytettävien laboratoriomenetelmien standardoimiseen ja kehittämiseen.

Petri Muranen, Labema Oy

TSB-liemi terästettynä 6,5%:lla natriumkloridia rikastaa MRSA:ta paremmin kuin matalampi suolapitoisuus ja nostaa kromogeenisten elatusaineiden herkkyyttä merkittävästi.

Molecular Detection of Enteric Viruses: Faecal Samples Versus Rectal Swabs
Akuutti gastroenteriitti on yksi yleisimmistä humaanitaudeista ja sillä on maailmanlaajuisesti korkea mortaliteetti. Molekyylimenetelmien kasvanut herkkyys tarkoittaa, että hyvinkin pieni määrä alkuperäistä näytettä voi riittää patogeenin toteamiseen. Tässä työssä tutkittiin Fecal Transwab® -näytteenotto/kuljetusputken (Medical Wire and Equipment) soveltuvuutta perinteisen ulostenäytteen sijaan virusperäisen gastroenteriitin diagnostiikassa.

Petri Muranen, Labema Oy

Nestemäinen kuljetusputki ulostenäytteille helpottaa näytteen jatkokäsittelyä ja sen tutkimista molekyylibiologisilla menetelmillä.

Are you Using the Best ATP Hygiene Monitoring System?
Vertailu eri ATP-mittareiden tulosten luotettavuudesta.
Riittääkö aistinvarainen puhtauden arviointi sairaalassa?
Pintahygieniatestaus Hyvinkään, Lohjan, Länsi-Uudenmaan ja Porvoon sairaaloiden sisätautiosastoilla keväällä 2013.

Toimittajat

Lynd Products Limited

Siirry kotisivulle

Katso tuotteet

Medical Wire & Equipment

Siirry kotisivulle

Katso tuotteet

Suomen 3M Oy Food Safety

Siirry kotisivulle

Katso tuotteet