Suomeksi In English Eesti keel Lietuvos

Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Labema Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

 

Rekisterinpitäjä

Labema Oy

Elimäenkatu 9 B

00510 Helsinki

Y-tunnus 2059381-7

 

Yhteyshenkilöt rekisterin sisältöä koskevissa asioissa

Business Development Manager, robotics Anni-Kaisa Tonteri, puh. 09 274 67421, etunimi.sukunimi@labema.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Labema Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseksi, tilausten käsittelyä varten, sähköisen uutiskirjeen lähettämiseksi, asiakas- ja markkinointiviestintään sekä tilastollisiin tarkoituksiin ja palveluiden kehittämiseksi. Uutiskirjeen tilaamisen voi perua koska tahansa jokaisen uutiskirjeen lopusta löytyvästä linkistä.

 

Rekisterin tietosisältö

Labema Oy:n rekisteri sisältää tietoja rekisteröidystä vain suhteessa rekisteröidyn työnantajayritykseen. Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot: henkilön nimi, yritys, tehtävä/asema, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yrityksen toimiala, yrityksen osoite, yrityksen laskutusosoite, tilaajapalvelun käyttäjätunnus ja salasana, suoramarkkinointilupa ja -kielto. Lisäksi rekisteri voi sisältää tapahtumissa tai tapaamisissa asiakkaan antamaa tietoa, kuten palaute, reklamaatio, tarjouspyyntö. Rekisteri voi sisältää tietoja henkilön valinnoista palveluissa ja palveluiden käytöstä.

Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi, sekä mahdollisen muun pakottavan lainsäädännön, kuten kirjanpitolainsäädännön noudattamiseksi. Henkilötietoja säilytetään 10 vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä.

 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan asiakkailta asiakassuhteen synnyttyä tai asiakkaan tilatessa tunnukset tilaajapalveluun. Asiakastietoja voidaan kerätä myös tapahtumista ja näyttelyistä, sekä yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä.

 

Tietojen siirto tai luovutus

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa Labema Oy:n tytäryhtiöille tai tavarantoimittajille palvelun toteuttamista varten; esimerkiksi tilauksen toimituksen, tuotteen tai laitteen takuun, markkinoinnin tai raportoinnin vuoksi. Rekisterinpitäjä huolehtii sopimusjärjestelyin tiedon vastaanottajan riittävästä tietosuojan tasosta.

 

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan/sidosryhmän edustajan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Tietoja säilytetään 10 vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä.

 

Rekisterin suojaus

Rekisteri ylläpidetään sähköisen tietojärjestelmän avulla. Järjestelmään pääsy on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttöoikeus myönnetään rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle henkilölle, jonka tehtäviin käyttöoikeus oleellisesti liittyy. Manuaalisesti käsiteltävät rekisteröityjen tietoja sisältävät dokumentit, esimerkiksi tapahtumassa täytetty yhteystietolomake, säilytetään lukitussa tilassa, kunnes tieto siirretään sähköiseen järjestelmään.

Tietokannat ja niiden varmuuskopiot ovat palomuurilla suojattuja ja sijaitsevat lukituissa tiloissa. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen. on pääsy tietoihin,

 

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna Labema Oy:n asiakaspalveluun osoitteeseen labema@labema.fi siitä sähköpostiosoitteesta, johon liitettyjä tietoja halutaan tarkastella. Labema Oy vastaa tarkastuspyyntöihin henkilötietolain mukaisesti kahden kuukauden sisällä tarkastuspyynnöstä. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia korjauksia tallennettuihin tietoihin sekä kieltää sähköinen suoramarkkinointi ilmoittamalla niistä kirjallisesti Labema Oy:n asiakaspalveluun labema@labema.fi tai rekisterin yhteyshenkilöön.

 

Evästeet

Sivumme www.labema.fi käyttää evästeitä (cookies) helpottaaksemme sivustolla asioimista sekä kehittämään sivuston palveluita. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden tulee olla päällä tilaajapalveluamme käytettäessä.

Lisätietoa evästeistä löydät Viestintäviraston sivuilta https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvaohjeet/palveluidenturvallinenkaytto/evasteet.html