Suomeksi In English Eesti keel Lietuvos

RedISwab 10 ml Buffered Peptone Water

Tuotenro: RS96010BPW
Valmistaja: Neogen Europe ltd
Pakkauskoko: 100 kpl

Huom! Tuotteita voit tilata Tilaajapalvelusta. Kirjaudu sivun oikeasta yläreunasta.

Tietoa tuotteesta

RediSwab™ on 9cm pitkä Dacron-päinen näytteenottotikku rikastus- ja/tai neutralointiliemellä täytetyssä putkessa. Putken mitat ovat 1,6x10,5 cm ja siinä on kierrekorkki. Tuote on gammasteriloitu.

Eri liemet ja niiden käyttö:
• Buffered Peptone Water: rikastaa näytettä (lisää kasvua), tyypillisesti käytetään E.coli- ja Salmonella-määrityksiin.
• D/E Neutralising Broth: rikastaa näytettä ja neutralisoi pesuainejäämien vaikutusta näytteeseen
• Letheen Broth: rikastaa näytettä ja neutralisoi pesuainejäämien vaikutusta näytteeseen, yhteensopiva 3M™ Petrifilm™®:in kanssa
• Neutralising Broth: neutralisoi pesuainejäämien vaikutusta näytteeseen

Tutkimuksia

Efficacy and Downstream Compatibility of the Respiratory Sigma Collection Device
Suurin osa laboratoriossa tapahtuvista virheistä sattuu preanalyyttisessä vaiheessa, joka on prosessin työläin ja vähiten standardoitu osa. Näytteiden lukeminen ja tulosten tulkinta riippuvat suuresti alkuperäisen näytteen laadusta. Työssä verrattiin kahta johtavaa yskösnäytteiden keruujärjestelmää, SL™ (Copan ) ja uutta mukolyyttiä sisältävää Sigma SP™ (Medical Wire), näytteet viljeltiin sekä manuaalisesti että InoqulA-viljelyautomaatilla (BD). Medical Wiren Sigma SP™ muutti yskösnäytteet nestemäisiksi, jolloin homogeeninen suspensio oli helppo viljellä toistettavasti. Xpert® MTB/RIF -testiä (Cepheid) käytettäessä Copan SL:n™ havaittiin sisältävän inhibiittoreita, kun Medical Wiren Sigma SP™ antoi toistettavia tuloksia näytteistä, joita oli säilytetty huoneenlämmössä ja +4˚C:ssa. Xpert® MTB/RIF -testin lisäksi Sigma SP™ oli yhteensopiva FilmArray® (bioMerieux) kanssa, Päinvastoin kuin Copan SL™, Sigma SP™ on pH-neutraali.
Dutch Guideline on the Laboratory Detection of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
Metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus (MRSA) on nopeasti noussut maailmanlaajuiseksi sairaalaympäristöä, avoterveydenhoitoa ja karjataloutta koskevaksi ongelmaksi. MRSAn tehokas kontrollointi riippuu suuresti laboratoriomenetelmien riittävyydestä. Ohjeistus antaa suosituksia nykyisten diagnostiikkamenetelmien oikeaan käyttöön MRSAn toteamiseksi potilaista ja hoitohenkilökunnasta mahdollisimman tarkasti riittävän hyvissä ajoin. Se tähtää myös Alankomaissa MRSAn osoittamiseen käytettävien laboratoriomenetelmien standardoimiseen ja kehittämiseen.