Suomeksi In English Eesti keel Lietuvos

Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Labema Oy:n henkilötietorekisteri

Rekisterinpitäjä

Labema Oy
Elimäenkatu 9 B
00510 Helsinki
Y-tunnus 2059381-7

Yhteyshenkilöt rekisterin sisältöä koskevissa asioissa

Business Development Manager Anni-Kaisa Tonteri, puh. 09 274 67421, etunimi.sukunimi@labema.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään ainoastaan, jos siihen on oikeudellinen peruste. Pääasiassa henkilötietoja käsitellään Labema Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseksi, tilausten käsittelyä varten, sähköisen uutiskirjeen lähettämiseksi, asiakas- ja markkinointiviestintään ja niiden kohdentamiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin ja palveluiden kehittämiseksi. Uutiskirjeen tilaamisen voi perua koska tahansa jokaisen uutiskirjeen lopusta löytyvästä linkistä.

Henkilötietoja saatetaan käsitellä myös mahdollisen työsopimuksen valmistelun yhteydessä tai työnantajan lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Labema Oy käsittelee henkilötietoja rekisteröidystä asiakkaasta vain suhteessa rekisteröidyn työnantajayritykseen. Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot: henkilön nimi, yritys, tehtävä/asema, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yrityksen toimiala, yrityksen osoite, yrityksen laskutusosoite, tilaajapalvelun käyttäjätunnus ja salasana, suoramarkkinointilupa ja -kielto. Lisäksi rekisteri voi sisältää tapahtumissa tai tapaamisissa asiakkaan antamaa tietoa, kuten palaute, reklamaatio, tarjouspyyntö. Rekisteri voi sisältää tietoja henkilön valinnoista palveluissa ja palveluiden käytöstä.

Labema Oy käsittelee lisäksi rekrytointiprosessin yhteydessä työnhakijan perustietoja kuten nimi, syntymäaika, osoite- ja muut yhteystiedot, työkokemus- ja koulutustiedot sekä muita työnhakijan oma-aloitteisesti antamia vapaamuotoisia työn kannalta tarkoituksenmukaisia tietoja. Hakijaa koskevia henkilötietoja voidaan saada henkilön suostumuksella myös kolmansilta osapuolilta, kuten henkilön nimeämiltä suosittelijoilta, suorahakuyrityksiltä ja henkilövuokrauksen palveluntarjoajilta, sekä soveltuvuusarviointien palveluntarjoajilta.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on välttämätöntä tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi, sekä mahdollisen muun pakottavan lainsäädännön, kuten kirjanpitolainsäädännön noudattamiseksi.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan asiakkailta asiakassuhteen synnyttyä tai asiakkaan tilatessa tunnukset tilaajapalveluun. Asiakastietoja voidaan kerätä myös tapahtumista ja näyttelyistä, sekä yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä.

Työntekijöitä koskevat tiedot saadaan lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään tai henkilön suostumuksella kolmansilta osapuolilta rekrytointiprosessin yhteydessä.

Tietojen siirto tai luovutus

Henkilötietoja jaetaan vain sellaisten asianmukaisten ja valtuutettujen kolmansien osapuolten kanssa, jotka noudattavat Labema Oy:n tietosuojakäytäntöjä. Tietoja voidaan luovuttaa Labema Oy:n tytäryhtiöille tai tavarantoimittajille palvelun toteuttamista varten; esimerkiksi tilauksen toimituksen, tuotteen tai laitteen takuun, markkinoinnin tai raportoinnin vuoksi. Rekisterinpitäjä huolehtii sopimusjärjestelyin tiedon vastaanottajan riittävästä tietosuojan tasosta. Labema Oy käyttää aina asianmukaisia siirtomekanismeja ja suojaustoimenpiteitä, kun henkilötietoja käsitellään ja siirretään.

Oikeus saada tietoja ja tietojen poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy itseään koskeviin Labema Oy:n tallentamiin henkilötietoihin ja vaatia Labema Oy:tä oikaisemaan epätarkat tai virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on lisäksi jossain tilanteissa oikeus vaatia itseään koskevien tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna Labema Oy:n asiakaspalveluun osoitteeseen labema@labema.fi siitä sähköpostiosoitteesta, johon liitettyjä tietoja halutaan tarkastella. Labema Oy vastaa tarkastuspyyntöihin henkilötietolain mukaisesti kahden kuukauden sisällä tarkastuspyynnöstä. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia korjauksia tallennettuihin tietoihin sekä kieltää sähköinen suoramarkkinointi ilmoittamalla niistä kirjallisesti Labema Oy:n asiakaspalveluun labema@labema.fi tai rekisterin yhteyshenkilöön.

Rekisteröityä koskevat tiedot poistetaan asiakassuhteen loppuessa.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ylläpidetään sähköisen tietojärjestelmän avulla. Järjestelmään pääsy on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttöoikeus myönnetään rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle henkilölle, jonka tehtäviin käyttöoikeus oleellisesti liittyy. Manuaalisesti käsiteltävät rekisteröityjen tietoja sisältävät dokumentit, esimerkiksi tapahtumassa täytetty yhteystietolomake, säilytetään lukitussa tilassa, kunnes tieto siirretään sähköiseen järjestelmään.

Tietokannat ja niiden varmuuskopiot ovat palomuurilla suojattuja ja sijaitsevat lukituissa tiloissa. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen, on pääsy tietoihin.

Evästeet

Sivumme www.labema.fi käyttää evästeitä (cookies) helpottaaksemme sivustolla asioimista, kehittämään sivuston palveluita sekä kohdentamaan markkinointia. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden tulee olla päällä tilaajapalveluamme käytettäessä.

Lisätietoa evästeistä löydät Viestintäviraston sivuilta https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvaohjeet/palveluidenturvallinenkaytto/evasteet.html

 

Päivitetty 13.2.2023